Vystoupení na konci roku 2016 a první v novém roce 2017

Česká mše vánoční, Jan Jakub Ryba

 6. 12. 2016  FZŠ a MŠ Barrandov
 15. 12. 2016  Karolinum Praha
 18. 12. 2016  Karlštejn
 19. 12. 2016  kostel sv. Salvátora v Praze
 23. 12. 2016  Sv. Ján pod skalou
 27. 12. 2016  Štěchovice
 29. 12. 2016  Slaný
 8. 1. 2017  Nusle

 

Studenti a kolegové přáli k jubileu René Tučkovi

Gratulační koncert k 80. narozeninám operního barytonisty, dlouholetého předního sólisty pražského Národního divadla, pěvce René Tučka, které oslavil 8. ledna, uspořádala pražská Hudební a taneční fakulta AMU ve středu 27. ledna v Sále Martinů v pražském Lichtenštejnském paláci. Na HAMU působil Tuček jako pedagog od roku 1974 (od roku 2001 jako profesor) a vychoval zde řadu osobností, jež se dnes úspěšně uplatňují na koncertním i operním jevišti doma i v zahraničí.

tucek2

Na Gratulačním koncertě vystoupili někteří z těch, jež Tuček během své dlouholeté pedagogické práce připravil pro operní kariéru. A jejich koncertní vystoupení dokazovalo, že je vychoval velice dobře, a to nejen po pěvecké stránce, ale jako komplexní, hudebně i lidsky bohaté a vyspělé osobnosti. I na malé ploše jednotlivých písní či árii prokázali všichni nejen své hlasové kvality, ale i přirozenou muzikalitu, pěveckou inteligenci a schopnost živého jevištního projevu. Ke svému profesorovi sedícímu v první řadě se pak obraceli všichni s velkou láskou a vděčností.

Svým zpěvem i slovem přišli René Tučka pozdravit jeho žáci a sólisté Opery Národního divadla Alžběta Poláčková, Martin Bárta, Richard Haan, Miloš Horák, Josef Moravec, dále pak Pavel Vančura, Anna Klamo, Eliška Weisová, Luisa Albrechtová, Iva Ryzová, Jozef Brindzák, Juraj Nociar a Petr Sejpal. Na klavír všechny pěvce s obdivuhodnou brilancí doprovodila Katarína Bachmannová a koncert příjemně moderoval Alexandr Komarnický. Svého milého kolegu přišel jako vzácný a nečekaný host na závěr pozdravit zpěvem i operní tenorista Štefan Margita.

V závěru hojně navštíveného koncertu, jemuž vládla velmi srdečná atmosféra, byla za přítomnosti všech účinkujících pokřtěna jubilantova kniha vzpomínek s názvem René Tuček: Sex v hlase, do které svými názory na fenomén hlasového charismatu přispěli Jiří Suchý, Karel Gott, Libor Pešek, Václav Hybš, Štefan Margita, Radim Uzel, Jan Cimický, Pavel Soukup a mnozí další a kterou k jubileu vydalo Vydavatelství Empresa Media.

Koncert v Bayreuthu

bayreuth1

V rámci oslav desátého výročí založení Německo- české společnosti  v Bayreuthu uspořádala tato společnost  8. l istopadu 2014 koncert v Evangelicko- reformátorském kostele v Bayreuthu. Rozmanitý program vytvořili dva umělci z Prahy, klavírista Stanislav Gallin a basbaryton Petr Sejpal. Zazněly zde árie z oper Rusalka, Aleko či Kníže Igor, z klavírních skladeb zazněly Lisztovy,,Sny lásky´´či preludium Sergeje Rachmaninova  g- moll.

bayreuth2

koncert v kostele Sv. Petra a Pavla

U příležitosti svátku Sv. Václava byl uskutečněn v místním kostele Sv. Petra a Pavla koncert, kde nám zapěl pan Petr Sejpal za doprovodu paní Marie Šestákové. Slyšeli jsme krásně a profesionálně podané písně Ave Maria; Dignare, o domine; Panis Angelieus; Bibliské písně a řadu dalších. Kdo přišel, určitě nelitoval. Kostel byl zaplněn a určitě mohu jménem všech přítomných poděkovat účinkujícím za nevšední zážitek a „pohlazení na duši“.

Stránky obce zde